Välkommen till Ventildagen 2025, en årlig händelse som sedan 2017 har varit en uppskattad plattform för branschkollegor att mötas och dela kunskap. Årets evenemang äger rum den 7 Maj och vi lovar en innehållsrik dag med föreläsningar från framstående företag med talare som generöst delar med sig av erfarenheter och sin expertis.

Ventildagen riktar sig till alla inom branschen, det kommer finnas utställare och föredragshållare för alla. Några exempel på tidigare års innehåll är: Tankparker, Ånga, Energi & H2, Miljö och Underhåll.  

Om Ventildagen

Ventildagen är mer än bara ventiler; det är en mötesplats för branschkollegor att skapa och stärka relationer och dela kunskap. Med en mix av en inspirerande utställning och korta, intressanta föredrag strävar vi efter att erbjuda en bred och intressant dag under trevliga förhållanden för alla deltagare.

Om föredragen

Det som utmärker sig särskilt för Ventildagens föredrag är att det handlar om ett 10-tal korta 15-20 minuters föredrag vars fokus är på information och inspiration. Målet är att alla oavsett roll ska kunna få med sig så mycket som möjligt hem till den dagliga verksamheten.

Om utställningen

Här finns det möjlighet att titta på flera olika ventiler och våra talare kommer även att finnas som utställare, det betyder att ni här får en möjlighet att diskutera vidare. Förutom spännande ventiler kommer det finnas pumpar, filter, processutrustning och andra produkter som kan göra er process ännu mer trygg och säker.

Utställningen baseras alltså på samma områden som våra talare verkar inom.

Ventildagens kvällsmingel

Många av våra tidigare besökare har uppskattat att Ventildagen även fortsätter på kvällen. Här kommer vi med nyfunna och gamla vänner underhållas, äta och dricka gott. Välj själv om du vill fortsätta prata om dagens spännande föreläsningar eller lära dig något nytt om dina bordsgrannar.

Se delar av talar- och utställarlistan från 2024 nedan

Utställare på Ventildagen 2025
Om du har frågor om Ventildagen eller vill boka årets evenemang är det bara att höra av sig. Klicka här! >

Av och ombokningsregler

Vid förhinder kan platsen alltid överlåtas till annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. All avbokning ska ske skriftligt och det är viktigt att du meddelar oss snarast möjligt.

Följande riktlinjer gäller:

  • Av/ombokning kan göras kostnadsfritt (exkl. eventuell hotellnatt) fram till 30 dagar före evenemanget.
  • Vid av-/ombokning 29-15 kalenderdagar före evenemangets start debiteras 50% (inkl. eventuellt hotell) av deltagaravgiften.
  • Vid av-/ombokning 14-0 kalenderdagar före evenemanget debiteras full deltagaravgift (inkl. eventuellt hotell).

Vid avbokning med anledning av sjukdom kan deltagaravgiften, med undantag för eventuell avgift för hotell, återbetalas vid inskickande av ett läkarintyg. Detta gäller även vid sjukdom/dödsfall hos nära anhörig.